Visie op Agile HR

Boskma, Buizer, van de Hoef, Peters en Zelen behandelen in het boek ‘Agile HR’ de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties. In het boek staat de volgende vraag centraal, namelijk: ‘Hoe richt je een organisatie en daarbij behorende HR-functie zo in dat je klanten de meeste waarde levert?’ Om deze vraag te beantwoorden, is…

Vision of Workforce Analytics – getting started

In the book ‘The Power of People’ Guenole, Ferrar and Feinzig discuss the emerging phenomenon ‘Workforce Analytics’: the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in workforce-related data to inform decision making and improve performance. Workforce analytics allows organizations to gain insight about people, offering competitive advantage to improve business performance. The book is divided into…

Visie op Workforce Analytics – aan de slag

Guenole, Ferrar en Feinzig behandelen in het boek ‘The Power of People’ het opkomende fenomeen ‘Workforce Analytics’: het ontdekken, interpreteren en communiceren van betekenisvolle patronen in arbeid-gerelateerde gegevens ter ondersteuning van besluitvorming en verbetering van bedrijfsprestaties. Workforce analytics stelt organisaties in staat om inzicht te krijgen in werknemers (in de breedste zin van het woord)…

Vision of Workforce Analytics – the fundamentals

In the book ‘The Power of People’ Guenole, Ferrar and Feinzig discuss the emerging phenomenon ‘Workforce Analytics’: the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in workforce-related data to inform decision making and improve performance. Workforce analytics allows organizations to gain insight about people, offering competitive advantage to improve business performance. The book is divided into…

Visie op Workforce Analytics – de grondslagen

Guenole, Ferrar en Feinzig behandelen in het boek ‘The Power of People’ het opkomende fenomeen ‘Workforce Analytics’: het ontdekken, interpreteren en communiceren van betekenisvolle patronen in arbeid-gerelateerde gegevens ter ondersteuning van besluitvorming en verbetering van bedrijfsprestaties. Workforce analytics stelt organisaties in staat om inzicht te krijgen in werknemers (in de breedste zin van het woord)…

Visie op de disruptieparadox

In deze blog wordt een recensie gegeven over het boek ‘De disruptieparadox’ van Menno Lanting.  Allereerst wordt een samenvatting van het boek gegeven waarna wordt afgesloten met een review en conclusie. Samenvatting Het boek ‘De disruptieparadox’ is opgedeeld in drie delen en een epiloog. In deel 1 legt Lanting het begrip disruptie uit, plaatst hij deze in een breder perspectief en geeft…

Visie op de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Frank van Massenhove en Tom Auwers behandelen in hun boek ‘De collega’s werken thuis’ het inspirerende verhaal van de hervorming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) tot een transparante en goed presterende overheidsorganisatie. Medewerkers kunnen zelf kiezen hoe, waar en wanneer ze werken. Omdat medewerkers hun tijd zelf kunnen indelen, werken ze efficiënter en…

Vision of Holacracy

In the book “Holacracy” Brian Robertson outlines a ground-breaking approach to organisation: no managers, only roles. By using this method, the gap between how things are and how they could be are incorporated quickly and effectively. This allows an organization to benefit from an increased ability to evolve continuously and dynamically. On the one hand…

Vision of Semco Style

In the book “Maverick” Ricardo Semler discusses the success story behind the world’s most unusual workplace: Semco. Semco manufactures a range of products. It are not the products that make Semco extraordinary, but the manner in which Semco’s employees produce these products. Semler’s story is about Semco in the period from early 80s to early…

Vision of The Morning Star Company

Imagine a company with no human bosses, no designated managers, no titles, no hierarchy, no visible structure, and no unilateral authority to fire anyone. Imagine such a company gaining ascendancy in its industry – organized solely around shared principles of freedom and self-management. Imagine a company held together by little more than its principles, mission,…

Vision of Buurtzorg

Buurtzorg, a large Dutch nursing care provider, is a good example of an organization running with Teal management structures and practices. Buurtzorg (the name means neighborhood care in Dutch) was founded in 2006 by Jos de Blok. He set up the company as a self-managing enterprise. Buurtzorg has a distinctive outlook on the nature of…

Visie op The Morning Star Company

Stelt u zich een organisatie voor zonder bazen, aangestelde managers, titels, hiërarchie, zichtbare structuur en eenzijdige bevoegdheid om te ontslaan. Stelt u zich een dergelijke organisatie voor die de markt domineert – uitsluitend georganiseerd rond gemeenschappelijke principes van vrijheid en zelfmanagement. Stelt u zich een organisatie voor dat wordt bijeengehouden door niets meer dan haar…