Vision of Lean (Six Sigma) HR

Lay gives a short explanation of the Lean philosophy and its evolution in the book ‘Lean HR’. Then a collection of easy-to-use tools is treated to find and analyze improvement projects.  A structured approach is offered to reduce waste in your HR practice. The subjects mentioned above are summarized in the infographic below. REFERENCES Picture: Pastor Daniel…

Visie op Lean (Six Sigma) HR

Lay geeft in het boek ‘Lean HR‘ een korte uiteenzetting van de Lean filosofie en de evolutie ervan. Vervolgens wordt een verzameling van eenvoudig te gebruiken tools behandeld om verbeterprojecten te vinden en te analyseren. Hierbij wordt een gestructureerde aanpak geboden om verspilling in uw HR-praktijk te verminderen. Zojuist genoemde onderwerpen worden in onderstaande infographic samengevat….

Vision of Agile HR

In the book ‘Agile HR’ Boskma, Buizer, van de Hoef, Peters and Zelen discuss the (un)missable rol of HR in agile organizations. The central question in the book is: How do you design an organization and the associated HR-function in such a way that you deliver the most value to your clients? To answer this…

Visie op Agile HR

Boskma, Buizer, van de Hoef, Peters en Zelen behandelen in het boek ‘Agile HR’ de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties. In het boek staat de volgende vraag centraal, namelijk: ‘Hoe richt je een organisatie en daarbij behorende HR-functie zo in dat je klanten de meeste waarde levert?’ Om deze vraag te beantwoorden, is…

Vision of Workforce Analytics – getting started

In the book ‘The Power of People’ Guenole, Ferrar and Feinzig discuss the emerging phenomenon ‘Workforce Analytics’: the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in workforce-related data to inform decision making and improve performance. Workforce analytics allows organizations to gain insight about people, offering competitive advantage to improve business performance. The book is divided into…

Visie op Workforce Analytics – aan de slag

Guenole, Ferrar en Feinzig behandelen in het boek ‘The Power of People’ het opkomende fenomeen ‘Workforce Analytics’: het ontdekken, interpreteren en communiceren van betekenisvolle patronen in arbeid-gerelateerde gegevens ter ondersteuning van besluitvorming en verbetering van bedrijfsprestaties. Workforce analytics stelt organisaties in staat om inzicht te krijgen in werknemers (in de breedste zin van het woord)…

Vision of Workforce Analytics – the fundamentals

In the book ‘The Power of People’ Guenole, Ferrar and Feinzig discuss the emerging phenomenon ‘Workforce Analytics’: the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in workforce-related data to inform decision making and improve performance. Workforce analytics allows organizations to gain insight about people, offering competitive advantage to improve business performance. The book is divided into…

Visie op Workforce Analytics – de grondslagen

Guenole, Ferrar en Feinzig behandelen in het boek ‘The Power of People’ het opkomende fenomeen ‘Workforce Analytics’: het ontdekken, interpreteren en communiceren van betekenisvolle patronen in arbeid-gerelateerde gegevens ter ondersteuning van besluitvorming en verbetering van bedrijfsprestaties. Workforce analytics stelt organisaties in staat om inzicht te krijgen in werknemers (in de breedste zin van het woord)…

Visie op de disruptieparadox

In deze blog wordt een recensie gegeven over het boek ‘De disruptieparadox’ van Menno Lanting.  Allereerst wordt een samenvatting van het boek gegeven waarna wordt afgesloten met een review en conclusie. Samenvatting Het boek ‘De disruptieparadox’ is opgedeeld in drie delen en een epiloog. In deel 1 legt Lanting het begrip disruptie uit, plaatst hij deze in een breder perspectief en geeft…

Visie op de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Frank van Massenhove en Tom Auwers behandelen in hun boek ‘De collega’s werken thuis’ het inspirerende verhaal van de hervorming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) tot een transparante en goed presterende overheidsorganisatie. Medewerkers kunnen zelf kiezen hoe, waar en wanneer ze werken. Omdat medewerkers hun tijd zelf kunnen indelen, werken ze efficiënter en…

Vision of Holacracy

In the book “Holacracy” Brian Robertson outlines a ground-breaking approach to organisation: no managers, only roles. By using this method, the gap between how things are and how they could be are incorporated quickly and effectively. This allows an organization to benefit from an increased ability to evolve continuously and dynamically. On the one hand…

Vision of Semco Style

In the book “Maverick” Ricardo Semler discusses the success story behind the world’s most unusual workplace: Semco. Semco manufactures a range of products. It are not the products that make Semco extraordinary, but the manner in which Semco’s employees produce these products. Semler’s story is about Semco in the period from early 80s to early…