Visie op Corporate Effectuation en HR Business Model

De druk op HR voor het creëren van (meer)waarde aan een organisatie neemt toe. Zoals in mijn vorige blog ‘Visie op HR Business Model’ aangegeven, kan door middel van een HR Business Model de waardecreatie door HR worden beschreven. Echter, de markt verandert snel en organisaties moeten daar steeds sneller op inspelen. Er is weinig tijd voor een doordachte tactiek om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de markt. De markt is zeer complex en vraagt meer dan ooit om een aanpak die kan meebewegen met de veranderende omstandigheden. Door het HR Business Model effectual te gebruiken, kunnen met een vijftal principes de uitdagingen van de markt het hoofd worden geboden. Maar wat is Corporate Effectuation en hoe is Corporate Effectuation in te zetten in relatie tot het HR Business Model? In deze blog wordt Corporate Effectuation toegepast op het (HR) Business Model Canvas.
Meebewegen

Corporate Effectuation

Corporate Effectuation - Symbol

 

 

Corporate Effectuation – Een set van vijf besluitvorming principes die door expert ondernemers in acht worden genomen in situaties van onzekerheid.

Corporate Effectuation kent de volgende besluitvorming principes:

Bird in Hand - Symbol

 

 

Bird in hand – Start met wie je bent, wat je weet en wie je kent en niet noodzakelijk met een vooropgesteld doel. Begin met het kijken welke ‘vogel’ je al in handen hebt in termen van waarden, overtuigingen, vaardigheden, ervaring en netwerk. Start vanuit beschikbare middelen, want dan kun je morgen beginnen.

Affordable loss - Symbol

 

 

Affordable loss – Investeer niet meer dan je wilt riskeren en door jezelf niet rijk te rekenen met een businesscase en veelbelovende resultaten uit een marktonderzoek, verschuif je het ondernemersperspectief van ‘risicovol voorspellen’ en ‘schijnzekerheid’ naar ‘beheersbaar ondernemen’. 

Crazy Quilt - Symbol

 

 

Crazy Quilt – De kunst van nieuwe partnerschappen te vormen is de basis van de crazy quilt-principe. Partners zijn een bron van nieuwe middelen en nieuwe ideeën, een manier om risico’s te delen en nieuwe mogelijkheden te creëren. Creëer de toekomst met partners die bereid zijn ook middelen in te brengen en risico’s te nemen.

Lemonade - Symbol

 

 

Lemonade – Houd niet krampachtig vast aan een vooropgezet plan, maar maak toevallige gebeurtenissen in een onzekere omgeving tot een hefboom van nieuwe kansen. Sta open voor verassingen en benut ze in je voordeel. Lemonade gaat over hoe je met het onvoorziene aan de slag gaat en er zelfs iets waardevols van weet te maken.

Pilot in the plan - Symbol

 

 

Pilot in the plane – Bij dit principe staat centraal dat je zelf door jouw handelingen de toekomst maakt en dus bepaalt wat er met een trend gebeurt, en niet andersom. Cocreëer de toekomst met middelen die je beheerst en met zelfgekozen partners en je hebt veel meer grip in markten die zich niet laten voorspellen.

Corporate Effectuation en (HR) Business Model

Visie en Context - small

 

 

Visie & Context – HR zal zich af moeten vragen wie ze is, wat ze doet en in welke context ze dat doet (lees ook ‘Visie op SWOT-analyse HR‘). Zodoende wordt inzicht verkregen in uitgangspunten en randvoorwaarden (bird in hand). Het vertrekpunt voor het (HR) Business Model.

Co-creatie

 

 


Co-creatie
– HR zal samen met andere afdelingen een canvas moeten co-creëren. Datgene wat HR als waardepropositie kent in haar canvas (leveren van juiste mensen op de juiste plaats), wordt organisatiebreed als key resources gezien. Zodoende wordt gezamenlijke richting en overtuiging gegenereerd (crazy quilt).

Zelfdoen

 

 

 


Zelf doen of uitbesteden
 
– HR zal mogelijk partners moeten zoeken om enerzijds haar eigen proces te optimaliseren en anderzijds voor instroom, doorstroom en uitstroom van menselijk kapitaal (crazy quilt). HR zal een keuze moeten maken of activiteiten zelf worden gedaan of uitbesteed. Hierbij zal een afweging in kosten/opbrengsten moeten worden gemaakt (affordable loss).

WendbaarenFlexibel

 

 

Wendbaar en flexibel – Door het proces van het valideren van het HR Business Model periodiek te herhalen, blijft HR alert en kan blijvend worden ingespeeld op veranderingen in de markt (lemonade). Dit validatieproces vindt bijvoorbeeld plaats door middel van HR metrics, -analytics en HR Scorecard (lees ook ‘Visie op HR Scorecard‘).

Draagkracht

 

 


Draagkracht
 
– Medewerkers, die doorgaans als passagier plaatsnemen in ‘the plane’, zitten nu in de cockpit. Ze zijn actiever betrokken bij HR en kunnen daardoor onderweg signalen opvangen. Door het HR Business Model gezamenlijk gestalte te geven, hebben (HR) medewerkers de regie zelf in handen en dit zorgt voor draagkracht (pilot in the plane).

Conclusie

Business Modeling stelt HR in staat om grip te krijgen op de eigen zakelijke activiteiten. Corporate Effectuation ondersteunt hierbij in het nemen van beslissingen die de koers bepalen. HR kan zodoende samen met overige disciplines strategische vraagstukken doorgronden en dit zorgt voor een bedrijfskundige aanpak. HR krijgt de gevolgen van acties binnen de eigen organisatie en afdeling op het netvlies. Zodoende kan er oneindig van een oud (IST) naar een nieuw (SOLL) business model worden toegewerkt.

Infinity-NE

 

 

 

 

 

 

 

Bij het schrijven van deze blog ben ik geïnspireerd door Corporate Effectuation en Business Model Canvas.

Aarzel niet om commentaar te geven: feedback, suggesties en ideeën zijn welkom!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s