Visie op Valve en de Cabal

Introductie Valve is in 1996 door voormalig Microsoftwerknemers Gabe Newell en Mike Harrington opgericht en wereldwijd één van de meest bekende, innovatieve en succesvolle softwarebedrijven met een rijke geschiedenis. Het bedrijf telt ongeveer driehonderd medewerkers en is gericht op het maken en distribueren van games. Valve werd vooral bekend door het spel Half-Life dat miljoenen…

Visie op de evolutie van management

Zoals begin 2015 uitgezonden in de documentaire ‘Het einde van de manager‘ van het programma VPRO Tegenlicht, ligt de rol van de manager onder vuur. Verschillende organisaties laten zien hoe zij werknemers de macht geven en zelfsturing de ruimte bieden. De oude rol van managers als agenten van arbeid en productie die vanuit hun superieure…

Visie op Semco-stijl

Ricardo Semler behandelt in het boek ‘Semco-stijl’ het inspirerende verhaal van de meest opzienbarende werkplek ter wereld: Semco. Semco produceert een reeks van producten. Het zijn niet de producten die Semco bijzonder maken, maar de wijze waarop de werknemers van Semco die producten maken. Semler’s verhaal gaat over Semco in de periode begin jaren 80…

Visie op Holacracy

Brian Robertson behandelt in het boek ‘Holacracy’ een door hem gelijknamig ontwikkelde methode die een organisatie wendbaar en slagvaardig maakt. Door toepassing van deze methode wordt de kloof tussen hoe de dingen zijn en hoe ze zouden kunnen zijn snel en effectief verwerkt. Hierdoor plukt een organisatie de vruchten van een toegenomen vermogen om voortdurend…

Visie op Buurtzorg

Buurtzorg Nederland is hét voorbeeld als het gaat om innovatief organiseren. Sharda Nandram mocht een jaar lang in de keuken van deze organisatie kijken en heeft op basis hiervan de theorie ‘Integrating Simplyfication’ afgeleid. Sharda Nandram introduceert in haar boek ‘Organizational Innovation by Integrating Simplification’ de theorie en levert een bijdrage aan de discussie naar…

Visie op strategie

Geïnspireerd door Sensation ‘The Legacy’, welke op 4 juli 2015 heeft plaatsgevonden,  worden in deze blog een aantal aanvullende strategieën op het model van Treacy en Wiersema aangestipt. Sensation maakt elk jaar een nieuwe show welke de zintuigen verblindt. Met iedereen in het wit gekleed, wordt het publiek ondergedompeld in een vloedgolf van een eenheid…

Vision of the cooperative

Inspired by the cleaning company ‘Coöperatief schoongewoon’ where the cleaners themselves are owners this blog discusses the cooperative. ‘Schoongewoon‘ is a cooperative on the model of the many worker cooperatives in the Spanish town of Mondragón. In the documentary of ‘Democracy Now!’ is to see that employees are co-owners and decide what choices to make…

Visie op de coöperatie

Geïnspireerd door de uitzending van VPRO Tegenlicht op 22 februari 2015 met de aflevering ‘Nederland kantelt’ wordt in deze blog de (zelf)organisatievorm coöperatie aangestipt. In de aflevering ‘Nederland kantelt’ wordt kennis gemaakt met een aantal ‘kantelaars’ waaronder het schoonmaakbedrijf ‘Coöperatief schoongewoon’ waar de schoonmakers zelf eigenaar zijn. Het initiatief voor Schoongewoon is in 2012 genomen door…

Vision of Eckart’s Notes

In the book ‘Eckart’s Notes‘ Eckart Wintzen explains the success formula with which he transformed BSO/Origin from one-man company to a multinational. In the book, the controversial ‘cell philosophy’ is discussed with which Wintzen made BSO/Origin so successful. Eckart longed for an alternative to  common management structures. He was convinced that it is most effective…

Visie op Eckart’s Notes

Eckart Wintzen vertelt in het boek ‘Eckart’s Notes‘ over de succesformule, waarmee hij zijn BSO/Origin liet groeien van eenmansbedrijf tot multinational. In het boek komt de spraakmakende ‘celfilosofie’ aan bod, waarmee Wintzen BSO/Origin zo succesvol maakte. De celfilosofie of het celdelingsprincipe is een vorm van organisatiestructuur. De organisatie bestaat uit een aantal mensen, deze mensen vormen gezamenlijk een cel….

Vision of The Connected Company

In the book ‘The Connected Company‘ Dave Gray discusses a blueprint of the future company. According to Gray, companies should not only closely connect with all stakeholders, but also organize their work completely different. A company should be seen less as a machine that needs to be controlled, but more as a complex and dynamic…

Visie op The Connected Company

Dave Gray behandelt in het boek ‘The Connected Company‘ een blauwdruk van de onderneming van de toekomst. Volgens Gray moeten bedrijven zich niet alleen nauw verbinden met alle belanghebbenden, maar ook hun werk compleet anders inrichten. Een bedrijf moet minder als een machine worden gezien die moet worden gecontroleerd, maar meer als een complex en dynamisch systeem…