Visie op strategie

Geïnspireerd door Sensation ‘The Legacy’, welke op 4 juli 2015 heeft plaatsgevonden,  worden in deze blog een aantal aanvullende strategieën op het model van Treacy en Wiersema aangestipt. Sensation maakt elk jaar een nieuwe show welke de zintuigen verblindt. Met iedereen in het wit gekleed, wordt het publiek ondergedompeld in een vloedgolf van een eenheid…

Vision of the cooperative

Inspired by the cleaning company ‘Coöperatief schoongewoon’ where the cleaners themselves are owners this blog discusses the cooperative. ‘Schoongewoon‘ is a cooperative on the model of the many worker cooperatives in the Spanish town of Mondragón. In the documentary of ‘Democracy Now!’ is to see that employees are co-owners and decide what choices to make…

Visie op de coöperatie

Geïnspireerd door de uitzending van VPRO Tegenlicht op 22 februari 2015 met de aflevering ‘Nederland kantelt’ wordt in deze blog de (zelf)organisatievorm coöperatie aangestipt. In de aflevering ‘Nederland kantelt’ wordt kennis gemaakt met een aantal ‘kantelaars’ waaronder het schoonmaakbedrijf ‘Coöperatief schoongewoon’ waar de schoonmakers zelf eigenaar zijn. Het initiatief voor Schoongewoon is in 2012 genomen door…

Vision of Eckart’s Notes

In the book ‘Eckart’s Notes‘ Eckart Wintzen explains the success formula with which he transformed BSO/Origin from one-man company to a multinational. In the book, the controversial ‘cell philosophy’ is discussed with which Wintzen made BSO/Origin so successful. Eckart longed for an alternative to  common management structures. He was convinced that it is most effective…

Visie op Eckart’s Notes

Eckart Wintzen vertelt in het boek ‘Eckart’s Notes‘ over de succesformule, waarmee hij zijn BSO/Origin liet groeien van eenmansbedrijf tot multinational. In het boek komt de spraakmakende ‘celfilosofie’ aan bod, waarmee Wintzen BSO/Origin zo succesvol maakte. De celfilosofie of het celdelingsprincipe is een vorm van organisatiestructuur. De organisatie bestaat uit een aantal mensen, deze mensen vormen gezamenlijk een cel….

Vision of The Connected Company

In the book ‘The Connected Company‘ Dave Gray discusses a blueprint of the future company. According to Gray, companies should not only closely connect with all stakeholders, but also organize their work completely different. A company should be seen less as a machine that needs to be controlled, but more as a complex and dynamic…

Visie op The Connected Company

Dave Gray behandelt in het boek ‘The Connected Company‘ een blauwdruk van de onderneming van de toekomst. Volgens Gray moeten bedrijven zich niet alleen nauw verbinden met alle belanghebbenden, maar ook hun werk compleet anders inrichten. Een bedrijf moet minder als een machine worden gezien die moet worden gecontroleerd, maar meer als een complex en dynamisch systeem…

Vision of Reinventing Organizations

In the book ‘Reinventing Organizations‘ Frederic Laloux discusses different forms of organization. According to Laloux, the evolutionary development of human consciousness has determined the current organization form at that moment in history. Laloux signals a new paradigm for organizing and compares it with current forms of organization. Laloux uses combinations of colors and names to…

Visie op Reinventing Organizations

Frederic Laloux behandelt in het boek ‘Reinventing Organizations‘ verschillende organisatievormen. Volgens Laloux heeft de evolutionaire ontwikkeling van het menselijk bewustzijn steeds de gangbare organisatievorm op dat moment in de geschiedenis bepaald. Laloux signaleert een nieuw paradigma voor organiseren en zet deze af tegen huidige organisatievormen. Laloux gebruikt combinaties van kleuren en namen om de verschillende…

Vision of a business administration approach to HRM (Paper)

The following paper, embedded using OneDrive, seeks to explore a business administration approach to Human Resource Management (HRM) based on a literature review. In addition this paper is based on previously published blogs by bringing them together.This paper is intended for HR professionals who want to apply an approach to HRM based on Business Administration….

Visueel voorop in HR wordt Ministry of Vision

Begin 2015 houdt ‘Visueel voorop in HR’ op te bestaan en zal verder gaan onder de naam ‘Ministry of Vision’. Zoals begin 2013 gesteld, ging Visueel voorop in HR in op een (zoek)tocht naar de beste (visuele) tools en praktijken om tot verbetering van hr-activiteiten te komen. Deze tocht heeft geleid tot de afronding van…

Visie op een bedrijfskundige benadering van HRM (Paper)

In onderstaande paper, ingesloten met behulp van OneDrive, wordt op basis van een literatuurstudie uitgezocht wat de bedrijfskundige aspecten van HRM zijn. Daarnaast is deze paper op basis van eerder gepubliceerde blogs geschreven door deze in samenhang te brengen. Deze paper is bedoeld voor personeels- en aanverwante functionarissen die op een bedrijfskundige wijze het menselijk kapitaal van een…