Visie op Lean HR – beïnvloeden en veranderen van cultuur

Jekiel behandelt in het boek ‘Lean Human Resources’ het herontwerp van HR-processen voor een cultuur van continue verbetering. Het boek is onderverdeeld in zes delen en in het derde deel wordt het volgende beschreven: de aspecten van cultuurverandering waarvoor HR-betrokkenheid nodig is ter ondersteuning Ten eerste wordt het ontwikkelen en implementeren van een gewenste cultuur…

Visie op Human Capital Management

De druk op een HR-afdeling voor het creëren van meerwaarde aan een organisatie neemt toe. Een HR-afdeling creëert meerwaarde als haar activiteiten bijdragen aan het behalen van het doel van een organisatie. Hiertoe staat de verbetering van bedrijfsvoering rondom een HR-afdeling centraal. Dit vraagt om een bedrijfskundige benadering. Een bedrijfskundige benadering draagt bij aan de…

Vind balans met visueel voorop in HR

Zoals in mijn vorige blog aangegeven, selecteert HRM in haar strategische analyse relevante kritische succesfactoren en benoemt dominante thema’s. Hierdoor wordt afstemming bereikt tussen hr- en organisatiestrategie. Vervolgens moet een plan worden ontworpen voor de inzet van middelen en wegen om een bijdrage te leveren aan de hr-strategie. Door middel van graphics, post-its en idea…