Visie op Lean HR – beïnvloeden en veranderen van cultuur

Jekiel behandelt in het boek ‘Lean Human Resources’ het herontwerp van HR-processen voor een cultuur van continue verbetering. Het boek is onderverdeeld in zes delen en in het derde deel wordt het volgende beschreven: de aspecten van cultuurverandering waarvoor HR-betrokkenheid nodig is ter ondersteuning Ten eerste wordt het ontwikkelen en implementeren van een gewenste cultuur…

Visie op Lean HR – hervorming van HR

Jekiel behandelt in het boek ‘Lean Human Resources’ het herontwerp van HR-processen voor een cultuur van continue verbetering. Het boek is onderverdeeld in zes delen en in het tweede deel wordt het volgende beschreven: een stappenplan voor de hervorming van HR Dit stappenplan draagt bij aan de vorming van een krachtige HR-afdeling die verspilling van…

Visie op Lean HR – voorkom verspilling talent en mislukken cultuurverandering

Jekiel behandelt in het boek ‘Lean Human Resources’ het herontwerp van HR-processen voor een cultuur van continue verbetering. Het boek is onderverdeeld in zes delen en in het eerste deel wordt het volgende beschreven: de verspilling van talent en het mislukken van de vorming van een verbetercultuur Lean HR kan dit voorkomen: de grondslagen van…

Vision of Lean (Six Sigma) HR

Lay gives a short explanation of the Lean philosophy and its evolution in the book ‘Lean HR’. Then a collection of easy-to-use tools is treated to find and analyze improvement projects.  A structured approach is offered to reduce waste in your HR practice. The subjects mentioned above are summarized in the infographic below. REFERENCES Picture: Pastor Daniel…

Visie op Lean (Six Sigma) HR

Lay geeft in het boek ‘Lean HR‘ een korte uiteenzetting van de Lean filosofie en de evolutie ervan. Vervolgens wordt een verzameling van eenvoudig te gebruiken tools behandeld om verbeterprojecten te vinden en te analyseren. Hierbij wordt een gestructureerde aanpak geboden om verspilling in uw HR-praktijk te verminderen. Zojuist genoemde onderwerpen worden in onderstaande infographic samengevat….

Vision of Agile HR

In the book ‘Agile HR’ Boskma, Buizer, van de Hoef, Peters and Zelen discuss the (un)missable rol of HR in agile organizations. The central question in the book is: How do you design an organization and the associated HR-function in such a way that you deliver the most value to your clients? To answer this…

Visie op Agile HR

Boskma, Buizer, van de Hoef, Peters en Zelen behandelen in het boek ‘Agile HR’ de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties. In het boek staat de volgende vraag centraal, namelijk: ‘Hoe richt je een organisatie en daarbij behorende HR-functie zo in dat je klanten de meeste waarde levert?’ Om deze vraag te beantwoorden, is…

Vision of Workforce Analytics – the fundamentals

In the book ‘The Power of People’ Guenole, Ferrar and Feinzig discuss the emerging phenomenon ‘Workforce Analytics’: the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in workforce-related data to inform decision making and improve performance. Workforce analytics allows organizations to gain insight about people, offering competitive advantage to improve business performance. The book is divided into…

Visie op Workforce Analytics – de grondslagen

Guenole, Ferrar en Feinzig behandelen in het boek ‘The Power of People’ het opkomende fenomeen ‘Workforce Analytics’: het ontdekken, interpreteren en communiceren van betekenisvolle patronen in arbeid-gerelateerde gegevens ter ondersteuning van besluitvorming en verbetering van bedrijfsprestaties. Workforce analytics stelt organisaties in staat om inzicht te krijgen in werknemers (in de breedste zin van het woord)…

Vision of HR Value Proposition

A value proposition is a statement that clearly identifies what advantages customers will receive by purchasing a particular product or service. Applied to HR, the HR value proposition is a systemic approach that makes visible and credible the value-added contribution of HR. The Value Proposition Canvas makes it possible to zoom into the details of…

Visie op HR waardepropositie

Een waardepropositie is een concrete uitwerking van de gekozen positionering waarmee een organisatie klanten voor haar aanbod probeert te winnen. Een waardepropositie speelt in op de behoeften van specifieke doelmarkten en gaat dieper in op de unieke waarden en prioriteiten van elke afzonderlijke doelmarkt. Toegepast op HR, is de HR waardepropositie een uitwerking van de…

Vision of SWOT analysis HR Business Model

The SWOT analysis HR can serve as a structured planning method to evaluate the HR Business Model. The results of this method are the basis of a stronger, more competitive Business Model for HR to attract high potentials and deploy the right people at the right place in the right time. An HR department looks to the world…