Vision of Lean (Six Sigma) HR

Lay gives a short explanation of the Lean philosophy and its evolution in the book ‘Lean HR’. Then a collection of easy-to-use tools is treated to find and analyze improvement projects.  A structured approach is offered to reduce waste in your HR practice. The subjects mentioned above are summarized in the infographic below. REFERENCES Picture: Pastor Daniel…

Visie op Lean (Six Sigma) HR

Lay geeft in het boek ‘Lean HR‘ een korte uiteenzetting van de Lean filosofie en de evolutie ervan. Vervolgens wordt een verzameling van eenvoudig te gebruiken tools behandeld om verbeterprojecten te vinden en te analyseren. Hierbij wordt een gestructureerde aanpak geboden om verspilling in uw HR-praktijk te verminderen. Zojuist genoemde onderwerpen worden in onderstaande infographic samengevat….