Visie op Lean (Six Sigma) HR

Lay geeft in het boek ‘Lean HR‘ een korte uiteenzetting van de Lean filosofie en de evolutie ervan. Vervolgens wordt een verzameling van eenvoudig te gebruiken tools behandeld om verbeterprojecten te vinden en te analyseren. Hierbij wordt een gestructureerde aanpak geboden om verspilling in uw HR-praktijk te verminderen.¬†Zojuist genoemde onderwerpen worden in onderstaande infographic samengevat….

Stakeholder analyse HR – wie heeft welke invloed en belang?

Als met de implementatie van bijvoorbeeld E-HRM wordt aangevangen, kan HR er profijt van hebben om een ‘Stakeholder Analyse‘ in te zetten. HR kan zodoende een plan opstellen om stakeholders te betrekken bij een dergelijk implementatieproject. De meest gebruikelijke methode is om invloed en belang van stakeholders in kaart te brengen.