Vision of Agile HR

In the book ‘Agile HR’ Boskma, Buizer, van de Hoef, Peters and Zelen discuss the (un)missable rol of HR in agile organizations. The central question in the book is: How do you design an organization and the associated HR-function in such a way that you deliver the most value to your clients? To answer this…

Visie op Agile HR

Boskma, Buizer, van de Hoef, Peters en Zelen behandelen in het boek ‘Agile HR’ de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties. In het boek staat de volgende vraag centraal, namelijk: ‘Hoe richt je een organisatie en daarbij behorende HR-functie zo in dat je klanten de meeste waarde levert?’ Om deze vraag te beantwoorden, is…